Suspension af 6. årgang

Tilst Skole er bevilget en forlængelse af suspension af det frie skolevalg i perioden 1. maj 2020 til og med udgangen af november måned 2020. Vi skal desuden erindre om, at suspension af det frie skolevalg alene gælder for elever, som søges optaget på skolen jævnfør reglerne om frit skolevalg. Suspensionen fra det frie skolevalg gælder således ikke tilflyttere til skolens distrikt samt udslusning af distriktselever fra modtagelsesklasse, da disse elever jævnfør folkeskolelovens bestemmelser fortsat har krav på optagelse på distriktsskolen. Der må desuden ikke ske afvisning af elever afhængig af den enkelte elevs forudsætninger eller lignende.