Gå til hovedindhold

Dit barns faglige udvikling

Dit barns faglige udvikling er vigtig for os

 • Læs op

Indhold

  Vi følger dit barns faglige udvikling gennem matematik-, læse-, stave- og nationale tests. Formålet er at sikre, om dit barn flytter sig fagligt, og dermed bliver så dygtig som muligt. 

  Vores lærere og pædagoger arbejder sammen om dit barn 

  Du vil opleve, at vores lærere og pædagoger arbejder sammen om dit barns udvikling – både fagligt og socialt. Vi arbejder på tværs i teams, hvor omdrejningspunktet kan være den enkelte elev, klasse eller årgang, hele afdelingen eller et specifik fag. Samarbejdet om dit barns faglige udvikling understøttes også med to-voksen-timer på alle årgange.

  Dette ligger i god tråd med skolens og kommunes arbejde med Stærkere Læringsfællesskaber (SLF). Formålet med SLF er at styrke samarbejdet mellem fagfolk og være nysgerrige på hinandens fagligheder. Denne faglige udvikling er det, der skal komme dit barns læring og udvikling til gode bl.a. i vores forskellige faglige læringskonferencer.

  Lærernes faglighed 

  På Tilst Skole er lærerne optaget af faglighed og det smitter af på undervisningen. Du vil opleve lærernes begejstring, villighed og søgen på at gøre faget interessant for netop dit barn, når dit barn går i skole hos os. Det bliver underbygget af den relation, vi skaber til dit barn ved at møde dit barn, der hvor han eller hun er. 

  Vi efteruddanner løbende vores lærere 
  Undervisningsministeriet har en målsætning om, at 95 procent af undervisningen i 2025 skal varetages af lærere med linjefag, eller kompetencer, som svarer til linjefag.  På Tilst Skole arbejder vi derfor målrettet på at efter-/videreuddanne vores lærere, så dit barn vil blive undervist af endnu mere fagligt kompetente lærere. 

  Pædagogernes faglighed 

  Vores pædagoger spiller særligt en rolle for dit barn i indskolingen. Dit barns klassepædagog understøtter lærerens arbejde i klassen. Samarbejdet om klassen hjælper til en bedre trivsel i klassen, og giver dermed nogle bedre vilkår for dit barns læring og faglige udvikling. Pædagogernes faglighed bliver bragt i spil både i forbindelse med undervisningen og i skolens SFO.

  Sidst opdateret: 12. juni 2024