Gå til hovedindhold

Om skolen

På Tilst Skole er alle en del af et stort og mangfoldigt fællesskab, der bygger på livsglæde, engagement og tillid. Vi arbejder tæt sammen med forældrene, og har fokus på læring, trivsel og udvikling.

 • Læs op

Indhold

  "Vi har et meget dedikeret personale, som virkelig går op i, at børnene bliver så dygtige som de kan" siger skoleleder Lone Jørgensen i nedenstående video.

  Det afspejler sig i, at "vi er en skole, som løfter børnene bedre fagligt, end man kan forvente". I videoen understeger Lone ligeledes, at Tilst Skole er en folkeskole der har stor diversitet, og her er oplagt chancen for at blive et menneske, der kan rumme forskellige mennesker. 

  Dette tydeliggøre Tilst Skoles målsætninger og formål. Kort sagt skal Tilst Skole være et godt sted at være. Derfor har vi alle et ansvar for, at give børnene de bedste muligheder for: 

  • have det godt med sig selv og hinanden
  • lære noget
  • udvikle sig

  En vigtig forudsætning for at opfylde vores formål er desuden et godt forældresamarbejde. Det vægter vi meget højt på Tilst Skole. Det kan du læse mere om her. 

  På Tilst Skole har vi fokus på, at sikre den enkelte elevs faglige og personlige udvikling. Derfor er årgangene inddelt i tre trin. Vi organiserer undervisningen inden for de tre trin i teams tilknyttet de enkelte trin og overgange. Det giver nærhed og kendskab til den enkelte elevs potentiale, og er en stor gevinst i forhold til elevernes læring og udvikling. Vores undervisning er opdelt i:

  • Indskolingen for 0.- 3. årgang
  • Mellemtrinnet for 4.- 6. årgang
  • Udskolingen for 7.- 9. årgang

  Skolens vision

  Tilst skole skal være det naturlige og attraktive skolevalg for alle byens børn.

  Vi vil være rammen om et børne- og ungdomsliv i Tilst, der hviler på et fundament, hvor rettigheder, ansvar og reel medbestemmelse går hånd i hånd, og hvor lokalområdets børn dannes til demokratiske og aktive medborgere.

  Samarbejdet bygger på meningsfulde overgange i børn og unges liv og hverdag gennem fælles værdier og børnesyn. Den enkeltes trivsel, læring, udvikling og dannelse sikres i et stærkt fællesskab mellem dagtilbud, skole, UngiAarhus, forældre, foreninger og lokalområdet.

  Det tværfaglige og lokale samarbejde tager afsæt i fælles og klare mål, så børnene kan blive så dygtige og livsduelige som muligt.

  Tilst skole og UngiAarhus står på en fælles stærk demokratiforståelse, hvor attraktive lærings- og fritidsmiljøer danner rammen om trivsel, kreativitet, faglighed og dannelse.

  Et godt sted at være - et godt sted at lære

  Skolens værdier

  Vi har et positivt menneskesyn, og vi ser stor værdi i det hver enkelt person bidrager med. På Tilst Skole skal det være rart at være, og alle skal føle sig værdsat. Det er vigtig for os. Derfor har vi en række principper for godt samvær, som alle skal følge.

  På Tilst Skole der...

  • taler vi ordentligt til hinanden
  • lytter vi til hinanden
  • respekterer vi skolens og andres ting
  • hjælper vi og støtter hinanden
  • møder vi til tiden og er klar når skoledagen starter
  • udviser vi respekt for hinandens forskelligheder

  Vi arbejder hele tiden på, at gøre vores værdier endnu mere synlige og sikre, at de bliver en endnu mere naturlig del af måden vi er sammen på - både i undervisningen, i frikvarterne, i SFO'en og efter skoletid.

  Læs hvordan vi klarer os

  Fakta om Tilst Skole

  Det er usikkert præcist hvornår den første skole i Tilst åbnede, men den 16. maj 1911 blev der indviet en ny skole på skolen nuværende placering, og Tilst Skole kunne derfor fejre 100 års fødselsdag den 16.maj 2011. I oktober 1955 blev Tilst Skole indviet som ny centralskole. Centralskolen samlede skolebørnene fra Tilst, Kasted og Geding Sogn.

  Skolen bestod oprindeligt af én klassefløj samt tjenesteboliger. Klassefløjen står endnu og er en del af skolens bygninger. Der er siden bygget til med flere klassefløje, kontorgang, faglokaler og i 1975 åbnede svømme- og sportshallen. I 2021 igangsættes arbejdet med en stor ombygning og modernisering af Tilst Skole ud fra en helhedsplan der skal gøre skolen til hele byens samlingspunkt. Byrådet har afsat 62 millioner kr. til modernisering af Tilst Skole. Det skal sikre skolen endnu bedre rammer for læring og udvikling.

  Der er i dag aktive tavler i alle undervisningslokaler, og alle elever får fra 1.klasse udleveret en chromebook til brug i undervisningen og ved hjemmearbejde.

  Skolen ligger på et areal på 49.000 m2 - her er et bebygget areal på ca. 18.000 m2, og indeholder udover svømmehal og sportshal både bibliotek, egnsarkiv, skoletandlæge, skolebibliotek og udendørs fodboldbaner.

  Skolen havde 602 elever pr. 4. april 2024, fordelt på 33 klasser. På skolen er der cirka 100 medarbejdere fordelt på lærere, pædagoger, teknisk og administrativt personale samt skolens ledelse.

  Sidst opdateret: 28. maj 2024