Gå til hovedindhold

Et godt samarbejde mellem skole og hjem

For at sikre den bedste trivsels og et godt skoleliv, er det vigtigt med et godt samarbejde mellem skolen og forældrene. Derfor har vi fokus på god kommunikation samt at skabe de bedst mulige rammer for samarbejdet. Det betyder, at vi kan stille gensidige forventninger til hinanden.

 • Læs op

Indhold

  "Vi har et rigtig dejligt liv i Tilst, fordi vi har vores børn på Tilst Skole" siger skolebestyrelsesformand Henriette Gregersen i overstående video. Hun fremhæver, at de valgte Tilst Skole fordi, at de havde en rigtig god fornemmelse af skolen, og at de følte sig helt trygge ved, at sende deres børn på Tilst Skole. Sådan ønsker vi, at alle forældre på skolen har det. For har forældrene det godt med og er trygge ved skolen, så smitter det af på børnene. Det giver simpelthen trivsel og tryghed hos børnene. Derfor er vores samarbejde med forældrene altid i fokus. Kort sagt: du skal som forældre have en god fornemmelse omkring skolen og føle dig helt tryg ved, at sende dit barn afsted.

  Skole-hjem-samarbejdet

  Det er vigtigt at du som forældre er engageret i dit barns hverdag og skoleliv. Det betyder vi har en række forventninger til dig som forældre og, at du ligeledes kan forvente en række ting fra skolens side. Med denne forventningsafstemning sætter vi rammerne for samarbejdet - og er klar til at sætte ind med en ekstra indsat om nødvendigt. 

  Du kan forvente af skolen

  • At vi ønsker at få et godt og positivt samarbejde med dig som forælder, da du kender dit barn bedst. Derfor kan du hjælpe os med at forstå barnet, så vi kan støtte det bedst muligt i både skole og SFO.
  • At vi gør hvad vi kan, for at du oplever forældresamarbejdet som meningsfuldt.
  • At medarbejdere og ledelse møder dig med åbenhed og et positivt sind, men også med et sæt af tydelige forventninger og krav.
  • At vi holder professionelle og dokumenterende skole-hjem-samtaler, som har dit barns udviklingsperspektiv for øje.
  • At vi differentierer forældresamarbejdet efter behov. Det vil sige, at vi måske holder flere eller færre møder med dig end med forældre til de øvrige børn i dit barns klasse.

  Skolen forventer af dig

  • At du udviser åbenhed og har en respektfuld dialog med de lærer og pædagoger, som er sammen med dit barn i hverdagen. Det er nemlig med til at skabe den tillid, der er fundamentet for det gode samarbejde mellem skolen og dig – og dermed skabe en god hverdag for dit barn.
  • At du lytter åbent til vores erfaringer med dit barn i klasse- og læringssammenhæng. De sociale sammenhænge er ofte meget anderledes i skole og SFO end derhjemme.
  • At du engagerer dig i dit barns skoleliv og hjælper dit barn med at have gode rutiner omkring skoledagen. Dit engagement afspejler sig i dit barns engagement og dermed trivsel og læring. 

  Klassesamarbejde og forældremøder

  Klasses miljø og trivsel er afgørende for, at dit barn har det godt og kan udvikle sig fagligt og socialt. Derfor handler din rolle som forældre til et skolebarn også om at få skabt et godt forældresamarbejde omkring dit barns klasse. Støt op om sociale angementer og bidrag på den måde du kan til forældresamarbejdet i klassen.

  Du bliver inviteret til et årligt forældremøde sammen med alle klassens forældre - typisk i den første del af skoleåret. Her er det klassens trivsel, fællesskab og faglighed som er omdrejningspunktet. Fælles aftaler og retningslinjer for klassen gør skoledagen tryg og forudsigelig for børnene. 

  Skole-hjemsamtaler

  Som forældre til et barn i indskolingen eller på mellemtrinnet bliver du én gang om året inviteret til en skole-hjem-samtale af 20 minutters varighed. Her deltager typisk dansk- og matematiklæreren. I indskolingen deltager også klassepædagogen. Vi har dit barns sociale og faglige udvikling i fokus ved samtalerne. De er derfor en vigtig del af det gode skole-hjem-samarbejde. 

  I udskolingen har skole-hjem-samtalerne en anden udformning – her vælger du selv hvilke lærere og fag, som du ønsker at snakke med om dit barn.

  Deltag i dit barns undervisning

  Du er som udgangspunkt velkommen til at overvære dit barns undervisning. Hvis du ønsker at gøre det, skal det aftales på forhånd med dit barns lærer. Det er læreren, som vurderer om det om passer ind. Hvis det ikke passer den dag du ønsker, finder I sammen et tidspunkt der passer bedre.

  Kontakt til skolen

  Løbende kontakt er vigtigt og vi anbefaler at den daglige kontakt til dit barns lærere sker via beskeder i AULA eller telefonisk. Det er også på Aula lærerne sender informationer om dit barns skoledage - herunder ugebrevet for klassen.

  Aula - vores fælles intranet

  Hvis der opstår en situation, hvor du har brug for at komme i kontakt med skolen eller dit barns lærer hurtigt, kan du i åbningstiden ringe til skolens kontor på 8940 9370. Kontoret giver hurtigst muligt besked til rette vedkommende.

  Sidst opdateret: 28. maj 2024