Gå til hovedindhold

Hvis dit barn har særlige behov

Hvis dit barn har særlige behov – det kan være fagligt eller socialt – tager vi os naturligvis af det i samarbejde med dig som forælder.

 • Læs op

Indhold

  På Tilst Skole har vi specialklasser med børn fra hele Aarhus, som har behov for et specialtilbud. Læs mere om skolens specialklasser her.

  Hvis dit barn har særlige behov i den almene skolegang – det være sig fagligt eller socialt – tager vi os naturligvis af det i samarbejde med dig som forælder.

  Udfordringer med læsning

  Læsning er et vigtigt redskab. Derfor gør vi på Tilst Skole en solid indsats for at sikre, at dit barn får den rette hjælp til at komme i gang med at læse. Det indebærer, at vores lærere og læsevejledere følger børnene tæt og kan derfor på et tidligt tidspunkt finde og hjælpe de børn, der viser tegn på eventuelle vanskeligheder.

  Vores læseindsats i grove træk:

  • I det første halve år af 0. klasse gennemfører børnehaveklasselederen en sprogscreening, som er obligatorisk i Aarhus Kommune. Screeningen kan give anledning til en ekstra screening ved skolens læsevejleder. Hvis det vurderes nødvendigt tilbydes dit barn en særlig læseindsats.
  • I slutningen af 0. klasse tager dit barns klasse en ordblinderisikotest, som viser, om dit barn er godt i gang med læsningen. Hvis der er ordblinderisiko, tilbyder skolens læsevejledere dit barn et læseløft på mindre hold i 1. klasse.
  • I efteråret i 1. klasse laver dit barns klasse en ordlæseprøve på 5-10 minutter. Herefter følger læsevejleder samt klassens lærere op på test og ordblinderisikovurderingen fra 0. klasse.
  • I starten af 2. klasse laves en sætningslæseprøve med klassen. Senere på efteråret tager dit barns klasse en træningsprøve til national læsetest. Dette gøres som forberedelse til den obligatoriske nationale læsetest i foråret i 2. klasse.
  • I 3. klasse tager klassen den nationale læsetest fra 2. klasse igen og der laves ny sætningslæseprøve. Dermed kan vi følge barnets læseudvikling over tid.
  • I 4., 6. og 8. klasse laver klassen sammen med deres dansklærer træningsprøve til national læsetest i efteråret og den obligatoriske læsetest i foråret. Læsetestene suppleres hvert år med en staveprøve.
  • På mellemtrinet og i udskolingen arbejdes med læseforløbet FRONT-READ, der styrker barnets læsestrategier og læsehastighed.

  Hvis dit barn er ordblind

  Vi er med ovenstående læsetestplan meget opmærksomme på dit barns læseudvikling. Hvis der opstår mistanke om ordblindhed vil vores lærere og læsevejledere undersøge barnets vanskeligheder yderligere. Hvis mistanken om ordblindhed forstærkes indstilles barnet efter drøftelser med jer til en ordblindetest (den kan kun tages én gang i barnets skolegang og det anbefales, at det tidligst bliver i 4. klasse).

  Hvis det konstateres, at dit barn er ordblind, får barnet en computer (IT-rygsæk), og læsevejlederen introducerer dit barn til, hvordan det bruger forskellige læse- og skriveprogrammer. Dit barns lærere får også vejledning i, hvordan de kan bruge IT-rygsækken i alle fag og dermed støtte barnets fortsatte udvikling. Som forældre bliver I inviteret til et møde med læsevejlederen, hvor I sammen laver en handleplan, og dit barn viser, hvordan det bruger sin IT-rygsæk.

  Opstår der udfordringer undervejs med brugen af computeren, eller hvis læseudviklingen går i stå, kan kommunens læsekonsulent inddrages, og evt. kan hun tilbyde dit barn et 10-ugers forløb med Kompetence center for Læsning på Rosenvangsskolen.

   

  Dansk som andetsprog

  Har dit barn et andet modersmål end dansk vil barnet blive sprogscreenet af Aarhus Kommune ved indskrivningen til skolen. Sprogscreeningen vil være afgørende for om der er frit skolevalg. Har dit barn ikke frit skolevalg vil skolen følge og gentage screeningen løbende igennem skoleårene indtil barnet vurderes til at have frit skolevalg. Undervejs tilbydes barnet dansk som andetsprogs-støtte, oftest på mindre hold eller som en del af den almindelige undervisning.

   

  Øvrige faglige vanskeligheder

  På Tilst Skole har vi også en matematikvejleder, der følger dit barn og klassens matematikudvikling. Vejlederen arbejder tæt sammen med klassens lærere og vil være ekstra opmærksomme på indsatser i indskolingen, så barnet hjælpes videre sammen med sin klasse.

  Klassens lærere kan også i samarbejde med jer senere i skolegangen søge om skub-kurser, hvor barnet evt. på et mindre hold hjælpes med specifikke matematikvanskeligheder.

   

  Barnets trivsel

  På Tilst Skole arbejder vi systematisk og opmærksomt med dit barns og klassens trivsel og adfærd. Vi har uddannede AKT-vejledere (adfærd, kontakt og trivsel) samt en skolesocialrådgiver der aktivt deltager i arbejdet.

  Vores AKT-indsats spænder fra individuelle samtaler/forløb, indsatser i klasser eller årgange samt forløb i vores Styrkecenter, hvor elever fra indskoling og mellemtrin tilbydes længere eller kortere forløb med to daglige lektioner. Disse forløb vil altid være aftalt i tæt dialog med jer som forældre.

  Sidst opdateret: 1. oktober 2023