Gå til hovedindhold

Fra børnehave til skole

Tilst Skole og Tilst Dagtilbud har et tæt samarbejde, som sikre de bedste rammer for en god og naturlig overgang fra børnehave til skole. Overgangen kan være svær – sammen gør vi den let og tryg.

 • Læs op

Indhold

  Tilst Skole ønsker at være byens skole for byens børn. Derfor arbejder vi målrettet sammen med Tilst Dagtilbud for at sikre, at alle børn får den bedst mulige overgang fra at være børnehavebarn til skolebarn. Det skal være trygt for både børn og forældre.

  I efteråret besøger skoleleder Lone Jørgensen de enkelte afdelinger i dagtilbuddet. Her er det mulighed for dialog omkring skolevalg, og at stille spørgsmål til dit barns kommende skoleliv, inden skoleindskrivning og det endelige valg af skole. 

  Inden skolestart

  Op til skolestart besøger de kommende skolebørn fra Tilst Dagtilbud skolen flere gange. Her oplever de en skoledag sammen med deres kommende børnehaveklasseledere og klassepædagoger. Ved de forskellige besøg på skolen deltager pædagoger fra de enkelte afdelinger i dagtilbuddet, og de kendte voksne hjælper med, at skabe tryghed og genkendelighed samtidig med, at de øver robusthed og selvregulering i forhold til skolestart. 

  Børnehaveklasselederne besøger også de enkelte afdelinger i dagtilbuddet, og de oplever her børnene i deres vante rammer. På den måde skabes der en naturlig sammenhæng og genkendelighed for børnene.

  Frem mod skolestart inviteres alle kommende 0.klasser til en aktivitetsdag i SFO'en. Desuden invitere skolen til 'Goddag-dag' hvor de kommende elever, sammen med deres forældre, møder de nye klassekammerater.

  For at sikre den bedste overgang laves der en overlevering fra dagtilbuddet til skolen. I møderne deltager relevant personale fra både skolen og dagtilbuddet. Forældre har mulighed for at deltage.

  Umiddelbart inden sommerferien sender skolen info ud omkring skolestart. Du kan læse mere om skolestart her på hjemmesiden eller kontakte skolen, hvis du har spørgsmål omkring dette.

  På siden om skolestart kan du hører Lone fortælle mere om samarbejdet med dagtilbuddet og den trygge overgang.

  Læs mere om skolestart på Tilst Skole

  Indskrivning

  Indskrivning sker digitalt, og er åben fra midten af oktober og frem til nytår. Forinden modtager forældre en besked om skoleindskrivning via digital post. Du kan læse mere om skoleindskrivning i Aarhus Kommune på aarhus.dk.

  Skoleindskrivning i Aarhus Kommune

  Sidst opdateret: 28. maj 2024