Skolestart i 0.klasse er fyldt med glæde og nervøsitet. Det er også en overgang der kan opleves som svær og usikker, og derfor bruger vi den nødvendige tid til, at skabe en god skolestart. Det er vigtigt for os, at dit barn skal opleve en tryg hverdag – også ved opstarten i SFO og skole. Vi samarbejder tæt med Tilst Dagtilbud omkring dette - læs mere om overgangen fra børnehave til skole.

Børn der er tilmeldt SFO, kan allerede fra den 1. august begynde i SFO. Skolen anbefaler at starte i SFO før første skoledag, da det er med til at skabe en mere rolig overgang til skolelivet. I perioden fra SFO-start og frem til første skoledag er dit barns klassepædagog i SFO'en, og I vil således møde en kendt voksen fra første dag i skolen.

Første skoledag er en festdag, hvor elever og forældre mødes ved flagstangen kl. 9.00. Bagefter er børnene for første gang samlet i klasserne og får sagt goddag til hinanden. Imens er alle forældrene samlet og får ligeledes hilst på hinanden samt bliver introduceret til kommunikationssystemer, forældresamarbejdet m.m.

I den første tid på skolen øver vi sammen med både børn og forældre gode rutiner omkring aflevering, afhentning, madpakker, skoletaske, skiftetøj m.m.

 

Mere info om skolestart

Omkring sommerferien sender skolen info ud omkring skolestart. Du kan med fordel orientere dig i materialet, men vær venligst opmærksom på at det først opdateres til den kommende 0.årgang i forsommeren.

Mangler du info omkring skolestart ved skoleskift? Læs om skolestart ved skoleskift til Tilst Skole

 

Forventninger til samarbejdet den første tid

På Tilst Skole vægter vi et godt forældresamarbejde højt. For at skabe den bedst trivsel for både dit barn og dit barns nye klasse, er det vigtigt at det gode forældresamarbejde etableres allerede fra skoleårets begyndelse.

Vi forventer af dig som forælder, at du 

  • tager aktiv del i dit barns skolestart og bakker op om nye venskaber m.m.
  • sammen med dit barn øver at vente på tur i samtaler, snakke pænt med andre samt selvhjulpenhed i forhold til toiletbesøg, tøjskifte, oprydning m.m.
  • taler positivt om dit barns klassekammerater, lærere og pædagoger samt skolen og SFO'en 
  • bakker op om skolens værdier og principper
  • kommunikerer med skole/SFO via Aula 

Du kan forvente, at du får besked, når skolen oplever noget omkring dit barn, som du skal vide. Derfor forventer vi som skole også, at du informerer om det, der er vigtigt i forhold til dit barns skolegang.  

Forældresamarbejdet er vigtigt gennem hele dit barns skoletid - det kan du læse mere om her