På Tilst Skole har vi et samværs- og ordensprincip. Det er vigtigt for vores fælles trivsel og læring.

Formål

Tilst Skole skal være et godt sted at være. Vi har alle ansvar for, at børn har mulighed for at:

 • have det godt med sig selv og hinanden
 • lære noget
 • udvikle sig

Overordnede principper

De overordnede principper for Tilst skole udtrykker skolens fælles værdier og normer for godt samvær:

 • tale ordentligt til hinanden
 • lytte til hinanden
 • respektere skolens og andres ting
 • hjælpe og støtte hinanden
 • møde til tiden og være klar
 • udvise respekt for hinandens forskelligheder

Vi arbejder løbende på at synliggøre vores værdier, så de er en del af måden, vi er sammen på, og måden, hvorpå undervisningen foregår.

Vores undervisning er opdelt i tre trin:

 • Indskolingen for 0.- 3. årgang
 • Mellemtrinnet for 4.- 6. årgang
 • Udskolingen for 7.- 9. årgang

Vi organiserer undervisningen inden for tre trin af teams. Det giver nærhed og kendskab til den enkelte elevs potentiale, og er en stor gevinst i forhold til elevernes læring og udvikling.

Samarbejdet mellem skole og hjem

 

Skole-/hjem-samarbejdet bygger på en tæt og løbende kontakt mellem begge parter, hvor personligt kendskab, gensidig tillid, respekt samt åbenhed og ligeværd er fundamentale elementer. Samarbejdet tager udgangspunkt i det enkelte barns trivsel i forhold til undervisning, fritid, kammerater og de voksne personer, der indgår i barnets hverdag. Vi gennemfører samarbejdet gennem samtaler, forældremøder, skriftlige meddelelser og lignende. Skolens ledelse er centralt placeret i formidlingen af dette samarbejde.

I SFO udmøntes samarbejdet i overensstemmelse med de aftaler. der indgås mellem forældrerådet og SFOs ledelse og personale.
Der bør oprettes et forældreråd i hver klasse. Klasseteamet er centrale personer i formidlingen af dette samarbejde. Forældrerådene planlægger og gennemfører møder og arrangementer. Forældrerådene kan oprette en klassekasse efter princippet.

Vores målsætninger

 • Det er en målsætning for Tilst Skole, at forældretilfredsheden ligger på eller over kommunens gennemsnit.
 • Det er en målsætning for Tilst Skole, at elevtrivslen ligger på eller over kommunens gennemsnit.
 • Det er en målsætning for Tilst Skole, at elevernes resultater ved afgangsprøverne ligger over kommunes gennemsnit.

Fakta om vores skole

Tilst Skole blev grundlagt helt tilbage i 1911 i Tilst-Kasted Sogn – vi fejrede 100 år den 16. Maj 2011. Der er dog sket en del siden, idet nye tilbygninger er kommet til i 70´erne og senest i 2004/2005.

Skolen har cirka 733 elever fordelt på 35 klasser (25. februar 2019)

Skolen har cirka 100 medarbejdere fordelt på lærere, pædagoger, teknisk og administrativt personale samt skolens ledelse (25. februar 2019)

Se Tilst Skoles skoledistrikt på aarhus.dk.

Vores fysiske rammer

Skolen ligger på et areal på 49.000 m2 - her er et bebygget areal på ca. 18.000 m2 indeholdende både svømmehal og idrætshal.

Skolens bygninger bliver i samarbejde med bygningsafdelingen løbende vedligeholdt. Der vil i det nuværende (2019) og kommende år blandt andet blive investeret i ny belysning i alle lokaler samt udskiftning af vinduer.

Der er i dag aktive tavler i alle undervisningslokaler samt et rimeligt antal computere til rådighed for eleverne.