Elevernes trivsel

Hos os er dit barn en del af skolens forskellige fællesskaber. Vi ser en værdi i mangfoldighed og rummer og anerkender hinanden i fællesskaberne, så der er en plads til alle. Når der er plads til alle, er trivslen høj og dermed er der bedre vilkår for læring. Vi afholder årlige trivsels-konferencer med deltagelse af klassens lærere, skolesocialrådgiver samt pædagogisk leder. Læs mere om hvordan vi arbejder med dit barns udvikling og trivsel (link)

Elevernes faglige udvikling og resultater

Vi tester løbende elevernes faglige udvikling med testplaner i dansk og matematik, årlige fag-konferencer samt nationale test og de afsluttende prøver i 9. klasse. Læs mere om vores faglige indsatser og om hvordan vi underviser (link: sådan underviser vi)


Tilfredse forældre

Det er afgørende for dit barns skolegang, at vi kan samarbejde med dig som forælder. Vores samarbejde kommer til udtryk på mange måder - både på elev-, klasse- og skoleniveau.
Hvert andet år laves en forældretilfredshedsundersøgelse som vi i samarbejde med skolebestyrelsen bruger til at forbedre samarbejdet med dig og de andre forældre.

Vi arbejder hele tiden på at blive bedre

Hvert andet år udarbejder Aarhus Kommune en kvalitetsrapport. Denne rapport, samt kvalitetssamtalen, har til formål at sikre kvaliteten på skolerne. I kvalitetssamtalen drøfter vi de udviklings- og tilsynspunkter, skolen skal arbejde med de næste to år.

Rapporter om kvalitet, trivsel og tilfredshed

 

Vores sundhedsrapport 2019

Vi har valgt at supplere den nationale trivselsmåling med en sundhedsmåling. Undersøgelsen har fokus på børnenes bevægelse, madvaner og søvn. For de ældste klasser er der også spørgsmål om seksualundervisning, alkohol, rygning og brug af euforiserende stoffer. Desuden spørger vi til børnenes mentale sundhed, herunder livsstilfredshed og samvær med andre.

Læs mere i skolens sundhedsrapport (pdf).