Dette komme til udtryk ved at 98% af vores elever har en eller flere gode venner i skolen. Desuden er Tilst Skole på en delt førsteplads over de skoler i Aarhus Kommune, som løfter elevernes faglige niveau højest ift. forventning. Denne faglighed tager eleverne med videre efter skoleafslutning, hvor over 87% af eleverne starter på en ungdomsuddannelse.

Du kan læse mere om hvordan til skole klare sig i de forskellige undersøgelser nederst på siden.

 

Stor tilfredshed blandt forældrene  

Der er en god og tilfreds stemning på og omkring Tilst Skole. Forældrenes tilfredshed ses tydeligt i den seneste tilfredshedsundersøgelse, hvor forældrene giver udtryk for tilfredshed omkring:  

At motivere dit barn til at lære mere

Tilst Skole: 82%             Aarhus kommune: 75%

At udvikle dit barns selvstændighed

Tilst Skole: 83%             Aarhus kommune: 79%

At udfordre dit barn fagligt

Tilst Skole: 84%             Aarhus kommune: 82%

Samlet tilfredshed med dit barns faglige udbytte

Tilst Skole: 82%             Aarhus kommune: 80%

Skolens indsats for at klæde dit barn på til at træffe et oplyst valg om ungdomsuddannelse

Tilst Skole: 85%             Aarhus kommune: 69%

Det generelle samarbejde mellem dig og dit barns lærere og pædagoger

Tilst Skole: 82%             Aarhus kommune: 81%

Samlet tilfredshed med dit barns skole

Tilst Skole: 84%             Aarhus kommune: 82%

 

Overstående stammer fra ’Den landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelse af folkeskolen og SFO 2020’, som er lavet af Danmarks Statistik. Procentsatsen angiver hvor mange procent der har svaret ’Tilfreds’ eller ’Meget tilfreds’ hhv. på Tilst Skole og i gennemsnit på alle skoler i Aarhus Kommune.

Den nationale tilfredshedsundersøgelse har erstattet de tidligere kommunale ’Forældretilfredshedsundersøgelse’

 

 

Læs mere om hvordan Tilst Skole klare sig

Læs mere i skolens sundhedsrapport (pdf). 

Uddannelsesstatistik for Tilst Skole

Artikel om Cepos undersøgelse af fagligt løft