Rammerne arbejdet med helhedsplanen sker under kan ses i nedenstående vision, som er udarbejdet med eksterne og interne samarbejdspartnere.

Tilst Skole skal være det naturlige og attraktive skolevalg for alle byens børn. Vi vil være rammen om et børne- og ungdomsliv i Tilst, der hviler på et fundament, hvor rettigheder, ansvar og reel medbestemmelse går hånd i hånd, og hvor lokalområdets børn dannes til demokratiske og aktive medborgere.
Samarbejdet bygger på meningsfulde overgange i børn og unges liv og hverdag gennem fælles værdier og børnesyn. Den enkeltes trivsel, læring, udvikling og dannelse sikres i et stærkt fællesskab mellem dagtilbud, skole, UngiAarhus, forældre, foreninger og lokalområdet.
Det tværfaglige og lokale samarbejde tager afsæt i fælles og klare mål, så børnene kan blive så dygtige og livsduelige som muligt.
Tilst Skole og UngiAarhus står på en fælles stærk demokratiforståelse, hvor attraktive lærings- og fritidsmiljøer danner rammen om trivsel, kreativitet, faglighed og dannelse.
Et godt sted at være - et godt sted at lære

 

Status på projektet

I forsommeren er der blevet indsamlet inputs fra skolens bruger og andre interessenter omkring brugen af skolens område og ønsker hertil. Disse behandles nu og helhedsplanen nærmer sig en konkret plan for de fysiske rammer på Tilst Skole.

Vi glæder os til at optimere skolen.

 

Læs mere om moderniseringen af Tilst Skole hos Lokalavisen Aarhus