Hvad er vigtigt for børn og unge i Tilst?

I løbet af foråret og sommeren 2021 udarbejder Børn og Unge en helhedsplan som har til formål at kortlægge de potentialer, sammenhænge og afledte fysiske indgreb som kan sikre at fremtidige lærings- og fritidsmiljøer understøtter målsætningerne for fremtidens børne- og ungeliv i Tilst.

 Vi vil meget gerne have dine input!

 Du kan give os dit bidrag via et digitalt værktøj, som gør det muligt for en bred repræsentation af borgere, forældre og unge at bidrage med input og ideer til gode samarbejder, endnu ukendte potentialer og typer af fællesskaber og dermed at få øje på de gode initiativer og tiltag i projektet, som med fordel kan styrkes. Værktøjet vil være aktiv for input, kommentarer og tilkendegivelser frem til d. 22. juni 2021. Herefter vil vi bearbejde alle input, så de kan medtages i arbejdet med helhedsplanens prioriteringer.