"Tilst Skole er den bedste skole, som jeg har været på" siger Celine i videoen ovenfor. Sådan ønsker vi, at alle elever på skolen kan sige. Det understøtter vi ved aktivt at skabe gode fællesskaber, som danner grobund for trivsel. 

Legepatruljen: Vi ved, at børnene er en stor ressource, der så gerne vil tage ansvar. I Legepatruljen er det de større børn der sætter gang i aktiviteter og lege for de mindre børn. Det er de store børn selvfølgelig uddannet til.

Det gode frikvarter: Her deltager SFO-pædagogerne i frikvarteret. De sørger de for at lave en række inddragende aktiviteter.

Game Booster: Skaber turneringer for mellemtrins eleverne. 

Alle disse tiltag skaber synlig glæde og trivsel. Desuden følger vi nøje op, når der bliver lavet trivselsmålinger. Vi sikre at resultaterne fører til de nødvendige handlinger - også forbyggende handlinger. I arbejdet med trivselsmålingerne har vi både det enkelte barn og klassernes trivsel for øje. 

 

Mobning og mistrivsel

Vi tager afstand fra mobning og arbejder tæt sammen med skolens forældre om at komme mobning til livs.

Vi ser mobning som et resultat af uhensigtsmæssige gruppedynamikker. Der kan være mange årsager til mobning. Det er derfor ikke altid, at mobningen afspejler en bevidst handling. Vores arbejde mod mobning har et særligt fokus på den kultur, som de mobbende og mobbede elever befinder sig i.

Vi inddrager og samarbejder med dig som forælder, hvis der opstår uhensigtsmæssig adfærd og mistrivsel. Når skolen får besked om mobning, inviterer vi de involverede forældre til møde. Vi inddrager også skolens AKT-team (adfærd, kontakt og trivsel). I samarbejde med forældrene beslutter vi de nødvendige tiltag og mål for indsatsen.

Vi inddrager alle voksne rundt om eleverne i arbejdet for en forandring i elevernes miljø. Hvis indsatsen ikke løser problemet, ser vi på alternative muligheder. Det kan være et klasseskifte, hjælp til andet skoletilbud eller samarbejde med eksterne samarbejdspartnere.

Hent antimobbestrategien