Året på Tilst Skole

Ud over aktiviteterne nævnt i vores oversigt, har de enkelte klasser og årgange hver især traditioner og aktiviteter, som du vil blive præsenteret for i løbet af skoleåret.

August

 • Første skoledag markeres for alle klasse – særligt vores nye 0. klasser

September

 • SFO-grillfest
 • 9. årgang tager på lejrskole

Oktober

 • Tværsuge med temaundervisning, skolefest og motionsdag i ugen op til efterårsferien

November

 • SFO-julemarked
 • Klippedag hvor hele skolen pyntes pænt op til den kommende julemåned

December

 • Luciaoptog
 • Juleafslutning med hygge i klasser/årgange, besøg i kirken, fælles afslutning med sang i hallen

Januar

 • 100-dags-fest for 0. årgang

Februar

 • Fastelavnsfest for indskolingen

Marts

 • SFO-show

April

 • 7. årgang tager på lejrskole

Maj/Juni

 • Tværsuge med temaundervisning og byfest på skolen i samarbejde med mange lokale samarbejdspartnere
 • Sidste Skoledag før ferien fejres med afslutning i klasserne og fælles i hallen med taler og sang

Ferieplan

Vores skole følger Aarhus Kommunes overordnede ferieplan. Der er fem ferier i løbet af året samt diverse helligdage. På aarhus.dk/skoleferie finder du en oversigt for både dette skoleår og det næste.