Gå til hovedindhold

7.-9. klasse

I udskolingen har vi fortsat en god balance mellem det faglige og sociale således, at vi sikre trivsel og et godt læringsmiljø. Vi skruer gradvist op for det faglige niveau, og vi har fokus på at eleverne får gode studievaner, så de er godt rustet til at forsætte deres uddannelse efter folkeskolen.

 • Læs op

Indhold

  Vi gør meget ud af, at de unge får gode studievaner, bliver gode til at lære og bliver løbende afklaret i deres valg af kommende ungdomsuddannelse. Derfor forventer vi, at de unge er nysgerrige, seriøse og tager ansvar for egen skolegang.

  Det betyder fx, at vi regner med:

  • At de deltager aktivt i undervisningen og tager ansvar for samarbejdet med kammerater
  • At de afleverer opgaver til tiden og holder sig orienteret om lektier mv. på relevante platforme
  • At de møder til tiden, veludhvilede og undervisningsparate – og ellers hjælper vi dem på vej
  • At de strukturerer deres tid, så der er tid til både skolearbejde og fritidsliv

   

  Trivsel er fortsat vigtigt

  Det skal være rart og trygt for alle at komme i skole. Vi fastholder derfor en god omgangstone, som er præget af opmærksomhed, tillid, humor og en positiv holdning til hinanden. Det er vigtigt, for at alle kan opnå fordybelse og indlæring, at de unge mærker accept og forståelse hos hinanden.

  Skolens personale (lærere, skolesocialrådgiver, ledelse) er der for de unge og giver dem et fortroligt og respektfuldt rum. Vi kærer sig om de unge og giver omsorg og vejledning i livet, hvis de unge efterspørger det. De unge mærker, at vi vil dem, taler med – ikke til dem – og ser dem, som de mennesker de er.

  Vi sætter faglighed højt

  Vi sætter fagligheden højt og er ambitiøse på den enkelte elevs vegne. De unge møder med vidt forskellige forudsætninger, men vi tager udgangspunkt i de ressourcer, som hver enkelt elev har. Derfor veksler vi mellem forskellige arbejdsformer, som er med til at sikre den enkeltes optimale læring.

  De unge stifter bekendtskab med det enkelte fags særlige kendetegn og lærer at manøvrere rundt i de forskellige fag – og så har vi naturligvis fokus på at ruste de unge til både afgangsprøve og ungdomsuddannelse.

  Vi benytter i høj grad IT i undervisningen – som arbejdsredskab, til informationssøgning og i arbejdet med diverse fagportaler og interaktive medier. Det fungerer bedst, hvis den unge medbringer sin egen computer, som den unge er fortrolig med. Hvis dette ikke kan lade sig gøre stiller skolen en computer til rådighed i løbet af skoledagen.

  Husk at IT kan støtte både den faglige og personlige udvikling – men det skal bruges klogt og med omtanke for ikke at ”stjæle” tid og opmærksomhed. Vi har derfor også mobilregler med indsamling telefoner mm.

  Vi holder fagdage ca. en gang om måneden. På fagdage kan klasserne arbejde fokuseret og fordybet med ét fag – og der kan blive mulighed for at tage ud-af-huset. Nogle fagdage vil årgangene arbejde klassevis og andre på tværs af klasserne.

  Ligeledes holder vi to årlige tværsuger med tema-fordybelser og anderledes undervisning, der planlægges af det enkelte årgangsteam ud fra et overordnet skole-tema. Begge tværsuger afsluttes af en fest (skolefest og byfest).

  Vi arbejder systematisk med at sikre den faglige udvikling

  Hvert år afholdes der klassekonferencer med lærerteamet og ledelsen. På alle klassetrin holdes der en trivsels-klassekonference, hvor også skolens socialrådgiver deltager og som opfølgning på de nationale læsetest holdes der en læsekonference med skolens læsevejledere. På konferencerne drøfter de fagprofessionelle elevernes progression. Det sker ud fra testresultater, observationer, elevsamtaler og andre væsentlige data. De voksne, som arbejder med dit barns klasse hver dag, planlægger hvilke indsatser, der skal til for at sikre den fortsatte faglige og trivselsmæssige udvikling på hver årgang, i hver klasse og hos den enkelte unge.

   

  Forberedelse til livet efter folkeskolen

  I udskolingen har vi fokus hjælpe eleverne godt videre efter folkeskolen, så vores elever har de bedste forudsætninger for at træffe et oplyst valg omkring hvilken retning de ønsker at gå efter 9. klasse. Det gør vi blandt andet ved at deltage i relevante aktiviteter og forløb. Vi har f.eks. et godt samarbejde med Aarhus Gymnasium - Tilst.

  Naturvidenskabsfestival

  Som en del af samarbejdet har Aarhus Gymnasium-Tilst inviteret 8. årgang til naturvidenskabsfestival.

  'Under temaet ’Helt vildt’ fik oplevede eleverne fagene kemi, biologi, fysik, idræt og matematik. Det var 2.g eleverne der gennemførte undervisningen under opsyn af deres egne lærer. Hver klasse fik undervisning i tre af de nævnte fag.
  Her blev raketter fyret af, undersøgt saltlakridser og målt kuldioxid. Det blev afprøvet hvor højt op man kunne hoppe, og der blev arbejdet med ”tårne fra Hanoi” og meget mere.
  Det var en interessant og meget inspirerende dag for voreselever, som fik en god forsmag på gymnasielivet' 

  Særlige tilbud til udskolingen

  Tilst Skole har et tæt samarbejde med MOVE, der via et særligt fokus på elevernes læringsprogression, medansvar for egen læring, adfærd og trivsel understøtter skolens undervisning. Dette gøres både ved årlige MOVE-læringscamps (for ikke-uddannelsesparate elever i 8. og 9. klasse) og ved MOVE-forløb på skolen.

  Sidste skoledag for 9. årgang foregår traditionen tro med fodboldkamp og vandkamp dagen før sidste skoledag. På selve dagen serverer 8. årgang morgenmad for de udklædte og festglade afgangselever og herefter hygger afgangsklasserne med deres lærere, går karamel-tur hvor der kastes karameller til skolens øvrige elever og afslutningsvis underholder afgangseleverne med show i hallen for den øvrige skole.

  Video fra 9. klassernes sidste skoledag 2024

  UU-vejledning i 8. og 9. klasse

  Den UU-vejleder, der er knyttet til skolen, laver kollektiv vejledning for hele klassen i 8. og 9., hvor de unge blandt andet får præsenteret UU.aarhus.dk og Uddannelsesguiden. Der er også e-dag i 8. klasse (en introduktion på en erhvervsskole), uddannelsesbesøg for udvalgte elever samt introkurser for alle i 8. klasse og 9. klasse – populært kaldet brobygning. I brobygningen prøver de unge i to gange to dage at gå på en ungdomsuddannelse efter eget ønske.

  I december/januar i 8. klasse laves en ’uddannelsesparathedsvurdering’ på baggrund af standpunktskarakterer og lærernes vurdering af personlige og sociale parametre. Uddannelsesparathedsvurderingen vurderes herefter løbende gennem 8. og 9. klasse.

  Bliver en ung vurderet til ikke at være parat til at starte på en ungdomsuddannelse, laver UU og skolen en målrettet indsats. Det er en proces med tæt og kontakt og løbende dialog mellem familien, vejlederen og skolen, som skal hjælpe den unge til at blive uddannelsesparat ved afslutningen af 9. klasse.

  Din rolle som forælder i udskolingen

  I 7.-9. klasse går eleverne fra at være barn til at være ung og de bliver derved mere og mere selvstændige. Trods denne naturlige udvikling er samarbejdet mellem skole og hjem stadig meget vigtig.

  I samarbejdet består din rolle som forælder blandt andet i at understrege over for dit barn, at skolegangen ikke kører af sig selv. Det kan være udfordrende i en tid, hvor dit barn måske er skoletræt eller mest optaget af de ting, der foregår uden for skolen med venner, kærester og fritidsinteresser. Det lyder banalt, men husk fortsat at tale med dit barn om skolen. Teenagere har også brug for den daglige samtale om stort og småt i forhold til skolen. En forælder, der viser interesse og lever sig ind i barnets situation, er en solid støtte i disse år.

  Sidst opdateret: 12. juni 2024