Vi er samtidig meget opmærksomme på, at eleverne fortsat er små og derudover gennemgår en stor udvikling både personligt, socialt og kropsligt i årene mellem 4. og 6. klasse. Derfor er det vigtigt, at vi fortsat arbejder meget med det sociale, klassekultur og fællesskab.

Overgangen

Når eleverne skal starte i 4. klasse, oplever de det første store skift af voksne og samtidig skal de også skifte afdeling og placering på skolen. Da dette er en stor omvæltning for eleverne, gør vi på mellemtrinnet meget ud af at lave nogle gode overgange med overlevering fra tidligere lærere, evt. støtte eller fag varetaget af de tidligere lærer fra indskolingen og et stort relationsarbejde i opstarten af 4. klasse, så både børn og forældre føler sig trygge i alt det nye.

Faglig

Det faglige niveau på mellemtrinnet går fra at have været en udvikling af kompetencer til at blive mere reflekterende og analyserende.
Undervisningen kan opleves som mere gruppe- og diskussionsorienteret, hvilket for nogle børn kan være en udfordring. Derfor arbejder vi på mellemtrinnet med forskellige arbejdsformer og er opmærksomme på, at de nye arbejdsmetoder skal øves og indarbejdes over længere tid og ud fra de styrker og udfordringer de enkelte elever har.

Særlige tilbud til mellemtrinnet

Forældrenes rolle på mellemtrinnet

På mellemtrinnet er det fortsat vigtigt at have tæt kontakt med forældrene samt at forældrene støtter godt op om elevernes skoledag. Imens eleverne går på mellemtrinnet, vil de kunne tage mere og mere medansvar for deres skolegang, men de vil fortsat have behov for voksenguidning og hjælp.

Forældrenes rolle ind i arbejdet med børnenes trivsel og klassens fællesskab er fortsat vigtig. Klasserne har også på mellemtrinnet brug for velfungerende klasseforældreråd og planlagte arrangementer.

Vi vil på Tilst Skole gerne være behjælpelige med at få skabt og bibeholdt de gode og velfungerende klasseforældreråd og støtter også gerne op om klassearrangementer.