Gå til hovedindhold

4.-6. klasse

På mellemtrinnet er fortsat fokus på både den faglige og sociale udvikling. Vi skruer op for det faglige niveau i et tempo der passer til eleverne, så vi sikre, at de bliver tilpas udfordret, men også oplever en succesfuld udvikling.

 • Læs op

Indhold

  Eleverne gennemgår i årene mellem 4. og 6. klasse en stor udvikling både personligt, socialt og kropsligt. Det er vi meget opmærksomme på og tilpasser undervisningen således, at der er plads til dette. Derfor er det vigtigt, at vi prioritere arbejdet med det sociale, klassekultur og fællesskab på niveau med det faglige. Helt overordnet har vi fokus på helheden, hvor vi hele tiden finder den balance, der giver vores elevere de bedste muligheder for, at blive så dygtige som mulige. 

   

  Overgangen

  Når eleverne skal starte i 4. klasse, oplever de det første store skift af voksne og samtidig skal de også skifte afdeling og placering på skolen. Da dette er en stor omvæltning for eleverne, gør vi på mellemtrinnet meget ud af at lave nogle gode overgange med overlevering fra tidligere lærere, evt. støtte eller fag varetaget af de tidligere lærer fra indskolingen og et stort relationsarbejde i opstarten af 4. klasse, så både børn og forældre føler sig trygge i alt det nye.

   

  Faglig

  På mellemtrinnet bygger vi videre på det faglige fundament børnene har fået i indskolingen. I takt med børnenes faglige udvikling skifter fokus til, at blive mere reflekterende og analyserende. Det faglige mål for mellemtrinnet er at skabe et godt og solidt grundlag for den faglige udvikling i udskolingen. 
  Undervisningen kan opleves som mere gruppe- og diskussionsorienteret, hvilket for nogle børn kan være en udfordring. Derfor arbejder vi på mellemtrinnet med forskellige arbejdsformer og er opmærksomme på, at de nye arbejdsmetoder skal øves og indarbejdes over længere tid og ud fra de styrker og udfordringer de enkelte elever har.

   

  Særlige forløb på mellemtrinnet

  • World Music - et forløb sammen med Aarhus Musikskole, hvor der arbejdes med musik og kulturarv fra andre dele af verden. Her arbejdes både med fortælling og fortolkning, og målet med forløbet er en større forståelse for egne og andres kulturelle rødder og traditioner.

   

  Forældrenes rolle på mellemtrinnet

  På mellemtrinnet er det fortsat vigtigt at have tæt kontakt med forældrene samt at forældrene støtter godt op om elevernes skoledag. Imens eleverne går på mellemtrinnet, vil de kunne tage mere og mere medansvar for deres skolegang, men de vil fortsat have behov for støtte og hjælp, f.eks. til lektier. Det er forsat vigtigt, at du som forældre er engageret i dit barns skoleliv, da dit engagement smitter af på dit barns trivsel, læring og motivation.

  Forældrenes rolle ind i arbejdet med klassens trivsel og fællesskab er fortsat vigtig. Klasserne har også på mellemtrinnet brug for velfungerende klasseforældreråd og planlagte arrangementer. Når klassen fungere og trives har børnene det godt, og det er grobunden for læring og udvikling. 

  Vi vil på Tilst Skole gerne være behjælpelige med at få skabt og bibeholdt de gode og velfungerende klasseforældreråd og støtter også gerne op om klassearrangementer.

   

  Sidst opdateret: 12. juni 2024