Henvend dig på kontoret

Tåstumvænget 8
8381 Tilst

EAN-nummer: 5790000422340

Find Tilst Skole på Krak.

Ring til os

Ring til kontoret på telefon 8940 9370. Her kan du blive stillet om til en leder, eller vi kan give besked til rette vedkommende om at kontakte dig. Skal du snakke med tandplejen, så skal du ringe direkte til dem på telefon 8713 5942

Skriv til os

Skriv til skolens e-mail til@mbu.aarhus.dk.

Send Digital Post, hvis din henvendelse indeholder følsomme oplysninger.

Læs om brug af digital post hvis du skal sende personlige oplysninger til skolen.

Hvis du er forælder til et barn, der allerede går på skolen: Skriv til lærere eller pædagoger via AULA.

 

Kontakt en afdeling/medarbejder

 

SFO

Har du brug for at komme i kontakt med SFO’en, kan du ringe til:

0. årgang / Føniks: tlf. 8940 9386
1. årgang / Nordstjernen: tlf. 8940 9381
3. årgang / Storebjørn (morgenåbning): tlf. 8940 9389
2. årgang / Mælkevejen: tlf. 8940 9382

 

Tandplejen

Ring til tandplejen på telefon 8713 5942
Email: tilsttand@mbu.aarhus.dk
Tandplejens hjemmeside: Tandplejen Tilst Skole (aarhus.dk)

 

Sundhedsplejerske

Ring til sundhedsplejersken på telefon 51 57 51 12

Hjemmeside: Find din sundhedsplejerske

 

Ledelsen

Skoleleder
Lone Jørgensen
Email: logmaj@aarhus.dk
Mobil: 2920 3885

Viceskoleleder/ Pædagogisk leder for udskoling (5. - 9. klasse)
Jonny Juul Lindgreen
Email: jojl@aarhus.dk
Mobil: 2130 2219

Pædagogisk leder for indskoling (1. - 4. klasse) 
Mads Schjødt Thomsen
Email: masct@aarhus.dk
Mobil: 2920 4175

Pædagogisk leder for 0.klasse og SFO 
Linnea Ingemann Riber
Email: Lininri@aarhus.dk
Mobil: 4185 6926

Pædagogisk leder for specialklasser og mellemformer
Lene Hvirvelkær 
Email: lethhv@aarhus.dk
Mobil: 2920 3882

 

Dagtilbudsleder
Morten Berg
Email: mobe@aarhus.dk
Mobil: 2920 4139

Administrativ leder
Jette Andersen
Email: jetan@aarhus.dk
Mobil: 5157 6496

 

Administrationen

Hvis du har brug for at kontakte medarbejdere i administrationen

Administrativ medarbejder (Elevadministration/Skilsmissegruppe)
Anette Riis
Email: anri@aarhus.dk
Mobil: 4185 7217

Administrativ medarbejder (Økonomi/Afgangsprøver)
Charlotte Østerhaab
Email: chos@aarhus.dk
Mobil: 4185 7216

Administrativ medarbejder (Personale/Dagtilbud)
Anna Frislev Andersen
Email: aanj@aarhus.dk
Mobil: 4185 7221

Administrativ medarbejder (Budget og økonomiopfølgning)
Lis Winge
Email: lif@aarhus.dk
Mobil: 4185 7218

 

Har du mistet dit afgangsbevis?

Hvis du har taget din afgangsprøve i skoleåret 2008/2009 eller senere, kan du hente en kopi af dit afgangsbevis via borger.dk.

Du logger ind med dit Nem-Id.

Hvis du ikke finde dit afgangsbevis på borger.dk, kan du sandsynligvis få hjælp på Aarhus Stadsarkiv. De opbevarer eksamensbeviser
for alle kommunale folkeskoler i Aarhus fra 1978 og frem.