Forældrerådet i SFO'en består af forældrerepræsentanter samt den pædagogiske leder for indskoling og SFO. Forældrerepræsentanterne vælges hvert år efter sommerferien. Det sker ved til vores sensommerfest, som er et hyggeligt arrangement med børn og forældre, hvor der laves aktiviteter for og med børnene. I løbet af eftermiddagen/aften afholdes der valg til forældrerådet.

 

Forældrerådets arbejde

Alle der er forældre til et barn i SFO'en kan stille op til forældrerådet. Det er en fordel, hvis repræsentanterne er spredt ud over overgangene, men det vigtigste er engageret forældre som ønsker, at arbejde strategisk for skabe de bedste rammer for børnene. Som repræsentant for du indsigt i og forståelse for hverdagen og prioriteringerne i SFO'en. Kort sagt bringer det dig tættere dagligdagen i dit barns SFO.

Forældrerådet holder møder ca. fem gange om året. Ved det første møde efter valget konstituerer forældrerådet sig selv og vælger en formand.  

Rammerne for arbejdet i SFO forældrerådet er fastlagt i ‘Styrelsesvedtægt for kommunale skoler i Aarhus Kommune’ og i ‘Rammer for mål og indholdsbeskrivelse for SFO i Aarhus Kommune’, som er vedtaget af Aarhus Byråd.

På Aarhus.dk kan du læse meget mere om de kompetencer og opgaver, der ligger i SFO forældrerådet.

Medlemmer af SFO forældrerådet 

Valdis Nina Gulfadottir (forældre på 2. årgang)
Knud Erik Larsen (forældre på 0. årgang)
Christina Sørensen (forældre på 2. og 3. årgang)
Rikke Ovesen (forældre på 1. årgang)
Kathrine Hausgaard Jensen (forældre på 0. årgang)
Kirstine Trøst Gunnersen (forældre på 0. og 2. årgang)