SKOLESTART I 0.KLASSE 

Det er vigtigt for os, at dit barn skal opleve tryghed hver dag – også ved opstarten i SFO og skole. Vi samarbejder tæt med Tilst Dagtilbud - læs mere om overgangen fra børnehave til skole.

Allerede fra 1. august kan dit barn begynde i SFO og det kan være en god ide at begynde overgangen til skolen i denne periode inden undervisningen begynder. I denne periode er dit barns klassepædagog også i SFO og I vil således møde en kendt voksen fra første dag på Tilst Skole

Første skoledag begynder dit barn kl. 9.00. Indskolingens børn byder dig og dit barn velkommen med flagallé og sang. Mens dit barn har sin første skoledag i klassen, er du sammen med de øvrige forældre selv på skolebænken og bliver introduceret til vores kommunikationssystemer, forældresamarbejdet mv

I den første tid på skolen øver vi sammen med dit barn og dig gode rutiner omkring aflevering, afhentning, madpakker, skoletaske, skiftetøj mv.

Vi forventer af dig som forælder, at du: 

  • kommunikerer med skole/SFO via Aula 
  • taler positivt om dit barns klassekammerater, lærere og pædagoger samt skolen og SFO 
  • bakker op om skolens værdier og principper
  • forud for skolestart øver følgende med dit barn: 
    • turtagning i samtaler, tale pænt til og med andre  
    • hjælpe sig selv ved toiletbesøg (vaske hænder, skylle ud, rydde op), ved af- og påklædning, ved oprydning med mere.

Du kan forvente, at du får besked, når skolen oplever noget omkring dit barn, som du skal vide. Derfor forventer vi som skole også, at du informerer om det, der er vigtigt i forhold til dit barns skolegang.  

NÅR DIT BARN SKIFTER TIL TILST SKOLE

Hvis dit barn skifter til Tilst Skole, inviterer skolen dig og dit barn til et møde med den pædagogiske afdelingsleder, der er ansvarlig for dit barns årgang og klassens lærer.  Ved dette møde lærer vi dit barn at kende og spørger ind til dit barns styrker og særlige behov. Vi taler også om dine forventninger til skolen og skolens forventninger til dig og vores kommende samarbejde. Til sidst aftaler vi sammen med dig og dit barn, hvornår dit begynder på skolen