Vi ser mobning som et resultat af uhensigtsmæssige gruppedynamikker. Der kan være mange årsager til mobning. Det er derfor ikke altid, at mobningen afspejler en bevidst handling. Vores arbejde mod mobning har et særligt fokus på den kultur, som de mobbende og mobbede elever befinder sig i.

Vi inddrager og samarbejder med dig som forælder, hvis der opstår uhensigtsmæssig adfærd og mistrivsel. Når skolen får besked om mobning, inviterer vi de involverede forældre til møde. Vi inddrager også skolens AKT-team. (AKT står for adfærd, kontakt og trivsel). I samarbejde med forældrene beslutter vi derefter tiltag og mål for indsatsen.

Vi inddrager alle voksne rundt om eleverne i arbejdet for en forandring i elevernes miljø. Hvis indsatsen ikke løser problemet, ser vi på alternative muligheder. Det kan være et klasseskifte, hjælp til andet skoletilbud eller samarbejde med eksterne samarbejdspartnere.

Hent antimobbestrategien