Forældrerepræsentanterne vælges hvert år i august i forbindelse med SFO-fødselsdagen. Her holder vi et hyggeligt arrangement med børn og forældre, hvor der laves aktiviteter for og med børnene. I løbet af eftermiddagen/aften afholder vi valg til forældrerådet.

Hvad er det nu lige, et SFO forældreråd er?

Som medlem af SFO-forældrerådet er du dels tæt på dagligdagen i dit barns SFO, dels får du indsigt i mere overordnede og strategiske prioriteringer. Det betyder, at du har stor mulighed for at påvirke rammerne og udviklingen af børnenes hverdag på flere niveauer.

Rammerne for arbejdet i SFO-forældrerådet er fastlagt i ‘Styrelsesvedtægt for kommunale skoler i Aarhus Kommune’ og i ‘Rammer for mål og indholdsbeskrivelse for SFO i Aarhus Kommune’, som er vedtaget af Aarhus Byråd.

På Aarhus.dk kan du læse meget mere om de kompetencer og opgaver, der ligger i SFO forældrerådet.

Medlemmer

Vores nuværende medlemmer af Tilst Skoles SFO forældreråd er:

Mathias Birkkjær Nielsen (forælder på 0. og 3. årgang)
Katrine Orleman Thrane (forælder på 1. årgang)
Christina Ravn Sørensen (forælder på 1. og 2. årgang)
Rikke Thiesgaard Ovesen (forælder på 1. og 3. årgang)